ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ.ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ - Α.ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

Σχολική Χρονιά: 2017-2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης αυτοματοποίησε όλες τις διοικητικές εργασίες της διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού , αλλά αποτελεί και εργαλείο άμεσης ενημέρωσης του μαθητή και κηδεμόνα.
ΕΙΣΟΔΟΣ

  -   ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  -   ΜΑΘΗΤΕΣ

Επικοινωνία: va.petrou@cytanet.com.cy