ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ERASMUS +ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus Plus για τις σχολικές χρονιές 2016-2018.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι : Self organized healthy sports

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να συνηθίσουν σε ένα υγιή τρόπο άθλησης με σωστή διατροφή και γύμναση.
Επίσης να γνωρίσουν νέα εκπαιδευτικά συστήματα , να εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας ,
να εμβαθύνουν στις ξένες γλώσσες , να συνεργαστούν , να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη,
στοιχεία απαραίτητα για τον Ευρωπαίο πολίτη του 21ου αιώνα .
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι χώρες Λιθουανία , Γερμανία , Ισπανία, Φιλανδία.
Στις 3-7 Οκτωβρίου 2016 έγινε η πρώτη συνάντηση των συντονιστών του προγράμματος στην Κύπρο.

Υπεύθυνοι Βοηθοί Διευθυντές
Κα Δέσποινα Χριστοδούλου
Κος Νικολαΐδης Παντελής

Υπεύθυνη Συντονίστρια του προγράμματος
Κα Μελή Αντζέλικα