ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σχολική Χρονιά: 2018-2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης αυτοματοποίησε όλες τις διοικητικές εργασίες της διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού , αλλά αποτελεί και εργαλείο άμεσης ενημέρωσης του μαθητή και κηδεμόνα.
ΕΙΣΟΔΟΣ

  -   ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  -   ΜΑΘΗΤΕΣ

Copyright: Vasso Petrou